Racing for Ladies 2016

 Racingforladies2016

 

De wielerwereld kent een variëteit aan wedstrijden. Ook in ons land leeft de wielersport gelukkig nog volop. De voorbije jaren tekent zich echter een trend af die het wielrennen in de toekomst zal veranderen. Tot spijt van wie het benijdt.

Competitiesport lijkt voor de meeste jongeren nauwelijks nog haalbaar. De combinatie van studie of werk met een doorgedreven training is in deze prestatie gerichte maatschappij voor velen een onmogelijke opgave. Weinigen kunnen zich de luxe permitteren om te investeren in een lucratieve sportcarrière. Een elitair gebeuren waar nogal wat jonge mensen de neus voor optrekken….

Tegenpool in deze ontwikkelingen vormen de opgang van het wielrennen in de categoriëen van amateurs, masters, cyclosportieven of fun-klasse. Vertegenwoordigt in een rits wielerbonden allerhande, groeien deze sporttakken heftig. De reden is niet ver te zoeken. Het zijn wedstrijden die op maat zijn gemaakt voor de doorsnee sporter, en perfect combineerbaar met gezins- of beroepsbezigheden. Het niveau van dergelijke wedstrijden is trouwens van zo’n hoog gehalte om regelmatig elite-renners of profs onder de deelnemers aan te treffen.

Maar het dameswielrennen zit (eindelijk) in de lift en daar helpen we graag ook aan mee. De 3e Racing for Ladies komt eraan op 7 & 8 mei 2016. Er zullen 3 etappes plaats vinden. In tegenstelling tot de heren kunnen dames zich individueel inschrijven.  Het inschrijvingsgeld bedraagt 15 euro. Nieuw is dat er prijzengeld voorzien is van 500 euro (voor 3 ritten + eindklassement)

De wedstrijd staat open voor elite zonder contract, amateur, master of toerist (met of zonder licentie). Lees alle extra info enhet volledige reglement aandachtig.

 

TRAILER

 
 
7/05/16 - 1e Etappe:   Rummen (Geetbets)
 
Afstand:                    56 km 
Ronden:                    20 x 2,8 km
Startuur- en plaats:  10.30  -  DE WARANDE, Ketelstraat 50A, 3454 Rummen
Inschrijvingen:           9.30 - 10.00  -  DE WARANDE, Ketelstraat 50A, 3454 Rummen  
Kleedkamers:           DE WARANDE, Ketelstraat 50A, 3454 Rummen
 
 

 

 
7/05/16 - 2e Etappe (Tijdrit):   Borgloon
 
Afstand:                    5 km (Tijdrit)
Ronden:                    1 x 5 km
Startuur- en plaats:  16.00  -  Graethempoort, 3840 Borgloon
Inschrijvingen:          14.30 - 15.30  -  DE BARON, Kuttekovenstraat, 3840 Borgloon
Kleedkamers:           DE BARON, Kuttekovenstraat, 3840 Borgloon
 
 
 
 
8/05/16 - 3e Etappe:  Groot-Gelmen (Sint-Truiden)
 
Afstand:                    50,4 km
Ronden:                    8 x 6,3 km
Startuur- en plaats:  12.30  -  Helshovenlaan 9, 3800 Sint-Truiden
Inschrijvingen:          11.00 - 12.00  -  CAFÉ MAJESTIC, Helshovenlaan 9, 3800 Sint-Truiden
Kleedkamers:           CAFÉ MAJESTIC, Helshovenlaan 9, 3800 Sint-Truiden
 
 

 

           

 

   

Wedstrijdreglement

Racing for Ladies

 
Artikel 1 Auspiciën:
De wielerwedstrijd “Racing for Ladies” wordt verreden onder de reglementen en voorschriften van de wielerbond ECW.
 
Artikel 2 Organisatie:
De wedstrijd wordt georganiseerd door: “PaxX – Global cycling”, hierna te noemen "Organisatie".
 
Artikel 3 Deelnemers:
De wedstrijd staat open voor elite zonder contract, beloften, amateur, master of toerist. Met of zonder licentie speelt geen rol.
 
Artikel 4 Ploegen:
De wedstrijd wordt individueel verreden met daarnaast een individueel eindklassement.
 
Artikel 5 Materiaal:
1) Valhelm: Renners zijn verplicht tijdens de wedstrijd een schaalhelm te dragen.
2) Stuur:     Voor een individuele tijdrijt of ploegentijdrit zijn de sturen onder de noemer Delta-, Ossekop-, Triatlon- of een ander niet conventioneel stuur NIET toegelaten.
3) Wielen:   Voor een individuele tijdrit of ploegentijdrit zijn wielen met minder dan 16 spaken NIET toegestaan. Volle wielen zijn eveneens NIET toegelaten. In andere wedstrijden zijn de onder 2 en 3 genoemde materialen verboden.
 
Artikel 6 Volgwagens:
Er worden tijdens de wedstrijd voertuigen toegelaten voor: wedstrijdleiding - jury - officials - voertuigen van de begeleidende Politie - artsen-auto's - ziekenwagen - E.H.B.O. - organisatiewagens en motards.
 
Artikel 7 Uitvallers:
Renners die in een wedstrijd moeten opgeven wegens omstandigheden, komen niet meer in aanmerking voor het eindklassement. Zij kunnen in de volgende wedstrijd wel opnieuw van start gaan en voor de dagprijzen koersen.
 
Artikel 8 Reserve materiaal:
Ploegen mogen in geen enkele wedstrijd volgen met een volgwagen, uitgezonderd de individuele tijdrit. De ploegleiders mogen wel langs het parcours vrij plaats nemen om
renners te depanneren na lekke band of materiaalpech. Dit moet altijd gebeuren langs de rechterkant van de weg. Eventuele bevoorrading
eveneens altijd rechts van de weg in de rijrichting van de renners. Bevoorrading en depannage is verboden in een zone van 200 meter
voor en na de aankomstlijn.
 
Artikel 9 Klassering:
De renners worden op algemeen klassement geklasseerd volgens de rituitslag. Bij gelijke tijd beslist de behaalde plaatsen behaald in de wedstrijden de eindklassering.
 
Artikel 10 Gedragsregels:
Het is de renners verboden te hangen en/of zich vast te houden aan auto's of motoren, alsmede het moedwillig hinderen van tegenstanders.
Overtredingen worden bestraft met een geldboete van max € 25 en een tijdstraf van max 10 minuten. Bij herhaling wordt deze straf
verdubbeld. Alleen bij medische verzorging mag hiervan worden afgeweken.
 
Artikel 11 Route:
De deelnemers worden geacht de route te kennen. Geen enkel protest is in deze toegestaan. De wedstrijdleiding heeft het recht in dwingende
gevallen met toestemming van de overheid de route te wijzigen. De renners dienen de rechterzijde van de weg te berijden.
 
Artikel 12 Neutralisatie:
In geval van overmacht behoudt de wedstrijdleider zich het recht voor de wedstrijd te neutraliseren. De renners zijn verplicht zich aan deze
neutralisatie te houden. Ze dienen het tempo te volgen dat door de wedstrijdleider wordt aangehouden. De renners zijn verplicht het geneutraliseerde gedeelte per fiets af te leggen. De wedstrijdleider kan bij ernstige vertraging de rit stilleggen, om daarna opnieuw te laten starten met inachtneming van eventueel bestaande verschillen. Bij neutralisatie mogen de renners de wagen van de wedstrijdleider en begeleidende motoren niet passeren of er naast gaan rijden.
 
Artikel 13 Protesten:
Protesten worden na afloop van de wedstrijd slechts aanvaard indien ze schriftelijk en binnen 1 uur na sluiting van de wedstrijd door de
ploegleider worden ingediend. Inlevering bij de wedstrijdleiding/jury onder nauwkeurige vermelding van de klacht en bij elk protest moet
een bedrag van € 12 protestgeld worden gestort. Mondelinge protesten worden in geen geval aangenomen.
 
Artikel 14 Boetes:
De door de wedstrijdleiding/jury opgelegde boetes moeten direct na afloop van de etappe of in elk geval voor de start van de eerstvolgende etappe worden voldaan. In gebreke blijven heeft uitsluiting en intrekking van het behaalde prijzengeld tot gevolg. Boetes opgelegd tijdens de laatste etappe moeten binnen één uur na bekendmaking van de boete worden voldaan. Zonodig worden de boetes van het behaalde prijzengeld ingehouden.
 
Artikel 15 Rugnummers:
De rugnummers worden uitgereikt in de aangegeven locaties. De rensters zijn verplicht het rugnummer duidelijk zichtbaar voor de jury
te dragen. De rugnummers mogen niet verkleind of veranderd worden. Na afloop van de laatste wedstrijd dienen alle
rugnummers en kaderplaatjes worden overgemaakt aan de organisatie. Ontbrekende rugnummers worden aangerekend aan 5 euro/stuk
 
Artikel 16 Leiderstrui:
Elke etappe wordt een leiderstrui uitgereikt. De betreffende renner dient dit deze leiderstrui tijdens de wedstrijd te dragen. Op deze trui
mogen geen teksten en/of veranderingen worden aangebracht. Het dragen van zijn rugnummer is verplicht.
Na afloop van iedere etappe dient de leider van het klassement zich direct aan de finish te melden in koerstenue, voor de huldiging.
Na de laatste wedstrijd dienen de eerste 3 renners in het algemeen klassement zich te melden aan de finish, in koerstenue voor de
huldiging. Bij niet verschijnen zullen de behaalde prijzen niet worden uitgekeerd.
 
Artikel 17 Inschrijving:
De inschrijving dient 10 dagen voor de wedstrijd te zijn gedaan inclusief het inschrijfgeld. Bij niet voldoen van het inschrijfgeld wordt men niet automatisch op de deelnemerslijst opgenomen en loopt men de kans dat de wedstrijd vol is.
Vooral in geval van een tijdrit als eerste etappe dient men er rekening mee te houden aan bovengenoemde voorwaarde te hebben voldaan omdat anders de organisator de starttijden in deze tijdrit niet op een vroegtijdig stadium kan samenstellen.
Bij niet tijdige betaling loopt u de kans te worden uitgesloten van starten.
 
Artikel 18 Prijsuitreiking:
Alle behaalde prijzen (rituitslag + eindklassement) worden overmaakt aan de renner op hun rekeningnummer, en dit binnen de week na afloop van de laatste wedstrijd
 
Artikel 19 Algemeen:
Alle renners - ploegleiders en overige volgers worden geacht de bepalingen van dit reglement te kennen, en verplichten zich dit na te leven. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding/jury.
De organisatie behoudt zich het recht voor om de conform de reglementen van de nationale bonden en UCI ten allen tijde controles uit te voeren op zowel medische als mechanische doping.
 
prijzenbaremmadames